Regulamin

1. Postanowienia ogólne
- Niniejszy rególamin określa warunki korzystania z serwisu, a także prawa i obowiązki uzytkownika oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności usługodawcy serwisu ankieterek.pl znajdującego się pod adresem ankieterek.pl .

2. Definicje
- Regulamin - niniejszy dokument zawierający zasady obowiązujące w serwisie ankieterek.pl
- Usługodawca - firma: eBizo Marek GralikowskiUl. Powstańców 54a/29, 41-100 Siemianowice Śląskie NIP: 6431732923 REGON: 241831059
- Użytkownik - Osoba zarejestrowana w serwisie ankieterek.pl.
- Serwis - strona internetowa umieszczona pod adresem ankieterek.pl
- Konto - Panel użytkownika pozwalający na zarządzanie ankietami oraz danymi użytkownika.
- Email usługodawcy - marek@ebizo.pl

3. Rozpoczęcie korzystania z serwisu.
- W celu rozpoczęcia korzystania z serwisu należy założyć konto użytkownika, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny, który wymaga podania adresu email, loginu i hasła.
- Zakładając konto użytkownik akceptuje jednocześnie niniejszy regulamin.

4. Ankiety
- Główną funkcjonalnością serwisu jest mozliwość tworzenia ankiet. Użytkownik może dowolnie konstruować ankiety wykorzystując do tego udostępnione narzedzia, a następnie udostepniać gotowe ankiety respondentom.
- Ankiety stworzone przez użytkownika muszą być w pełni zgodne z polskim prawem.
- Podstawowe możliwości tworzenia ankiet są bezpłatne.
- Użytkownik może wybrać czy jego ankieta będzie dostępna publicznie.
- Dostęp do ankiet jest udostępniany odrazu po rejestracji.

5. Płatności
- Wszystkie opcje serwisu są darmowe.

6. Odpowiedzialność usługodawcy.
- Usłogodawca zastrzega sobie do zaprzestania lub przerwy w świadczeniu usług w razie awarii serwisu bądź modernizacji.
- Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania bądź działania sprzętu lub oprogramowania użytkownika bądź respondenta.
- Usługodawna nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z udostępnienia danych logowania do serwisu osobie trzeciej.
- Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie serwisu przez użytkownika i osoby odwiedzające serwis.
- Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie Uzytkownika z serwisu niezgodne z prawem polskim lub niniejszym regulaminem.

7. Reklamacje
- Reklamacje należy zgłaszać na Email usługodawcy.
- Email powinien zawierać szczegółowy opis zjawiska będącego przyczyną reklamacji oraz login w przypadku użytkownika lub Imię, Nazwisko oraz Email w przypadku osoby odwiedzającej serwis. - Maksymalny termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni roboczych, chyba że wymagane są dodatkowe informacje dotyczące reklamacji wówczas termin jest liczony od daty dostarczenia ostatnich informacji.
- Odpowiedź na reklamacje jest wysyłana na adres email podany w reklamacji.

8. Ochrona praw i własności intelektualnej serwisu
- Wybór i układ treści udostępnianych w Serwisie stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
- Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Serwisie.
- Korzystanie z serwisu nie upoważnia do nabycia jakichkolwiek praw do treści udostępnionych w serwisie.
- Zabronione jest kopiowanie jakiejkolwiek części serwisu bez zgody usługodawcy.

9. Ochrona danych.
- Usługodawca wykorzystuje podane przez użytkownika dane osobowe jedynie w celu poprawnego świadczenia usług tj. wysyłania maili z powiadomieniami.
- Dodatkowo na adres email, mogą być wysyłane treści promocyjne usługodawcy bądź podmiotów współpracujących.
- Użytkownik ma prawo do wglądu i edycji swoich danych osobowych. Użytkownik może także skasować konto w serwisie.
- Usługodawca podejmuje wszelkie działania techniczne niezbędne do ochrony danych wprowadzonych do Serwisu.

10. Postanowienia końcowe
- Regulamin jest cały czas dostępny w serwisie.
- Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.Polityka prywatności
- Usługodawca oraz osoby przez niego upoważnione zbierają informacje potrzebne do poprawnego świadczenia usług nie będących danymi osobowymi.
- Usługodawca oświadcze ich korzysta z mechanizmu ciasteczek cookies, który zapisuje krótkie informacje tekstowe na komputerze osoby odwiedzającej serwis w celu lepszej optymalizacji korzystania z serwisu.
- Usługodawca oświadcza iż gromadzi informacje o osobach odwiedzających serwis tylko na potrzeby własne.
- Usługodawca zastrzega sobie prawo tworzenia statystyk odwiedzających w celu udostępnienia ich partnerom handlowym.