Rejestracja

Aby utworzyć konto w serwisie wystarczy podać login, nazwę uzytkownika oraz adres E-mail. Powysłaniu formularza hasło zostanie wygenerowane i wysłane na podany adres E-mail.Dodawanie ankiety.

Dodawanie ankiety rozpoczynamy od zalogowania na konto administratora ankiety.

1. Na początku dodajemy ankietę klikając ikonkę plusa w kółku, która znajduje się po prawej stronie. Ukaże nam się panel umożliwiający zdefiniowanie nazwy ankiety oraz wypełnienie opisu ankiety, wiadomości powitalnej, wiadomości pożegnalnej a także opcjonalnie adresu strony, do której odnościk respondent zobaczy po wypełnieniu ankiety. W tym miejscu możemy także określić inne ustawienia ankiety w zakładkach na górze panelu ale można je po prostu zostawić domyślne. Po uzupełnieniu opisów i ustawień zatwierdzamy zmiany klikając buton "zapisz".

2. W następnym kroku dodajemy grupę pytań. Aby dodać grupę pytań klikamy plus w kółku, który się pojawił po dodaniu ankiety. Grupy pytań to po prostu poszczególne części ankiety takie jak na przykład metryczka. Tutaj najczęściej wypełniamy nazwę i opis grupy pytań.

3. Po dodaniu grupy pojawia nam się możliwość dodawania pytań. Klikamy plus i pojawia nam się formularz umożliwiający dodawanie pytań.

a)Wpisujemy unikalny kod pytania może to być np 001.. lub A1
b)Treść pytania
c)Tekst pomocniczy - jest opcjonalny użytkownik zobaczy go przy pytaniu.
d)Wybór rodzaju - tutaj wybór jest dość szeroki mimo iż najczęściej wykorzystywane są dowolnej długości tekst, pytania wyboru i tabele.
e)Wybieramy czy pytanie jest obowiązkowe oraz grupę, w której ma się znaleźć.
f)Po zatwierdzeniu jak wcześniej ukazuje nam się podsumowanie, w tym miejscu należy zwrócić uwagę na ostrzeżenia.
W przypadku pytań wyboru lub tabel należy jeszcze dodać warianty odpowiedzi (subpytania).


4. Po dodaniu wszystkich pytań uruchamiamy ankietę klikając mały zielony trójkącik na górze po lewej. 5. Aby skorzystać z ankiety wykorzystujemy link wysyłając go do potencjalnych respondentów.Wyniki

Aby podejrzeć rozwiązania ankiet należy wyświetlić listę ankiet a następnie a następnie wybrać ankietę. Ukaże nam się manu a w nim ikonka "Odpowiedzi" po najechaniu, na którą rozwnie się lista zawierająca odpowiedzi i statystyki, wprowadzanie danych oraz częściowe odpowiedzi, które zostały wcześniej zapisane.

1. Serwis umożliwia dodawanie własnych odpowiedzi w sytuacji gdy na przykład dodatkowo przeprowadzamy ankietę w wersji papierowej. Po kliknięciu wprowadź dane po prostu ukaże się ankieta do wypełnienia.
2. Możemy także podejrzeć odpowiedzi klikając "pokaż odpowiedzi" wtedy zobaczymy tabelkę zawierającą wszystkie udzielone odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.
3. Najważniejszą opcją jest możliwość podglądu statystyk. W tej zakładce znajdziemy filtr, w którym należy ustawić interesujące nas dane. Zazwyczaj generujemy statystyki dla wszystkich pól, dlatego należy pamiętać aby je zaznaczyć. Po kliknięciu "Pokaż statystyki" zobaczymy dokładne statystyki z możliwością podglądu odpowiedzi na pytania opisowe lub wariantu odpowiedzi "inne".Jeśli interesują cię bardziej zaawansowane opcje ankiet zachęcam do zajrzenia Tutaj